رشد 5.4 درصدی با افزایش نرخ بیکاری؛ نبض اقتصاد ناموزون می زند

رشد 5.4 درصدی با افزایش نرخ بیکاری؛ نبض اقتصاد ناموزون می زند
بانک مرکزی به طور غیررسمی نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال را 5.4 درصد اعلام کرده و امید بر این بود که تاثیر این رشد اقتصادی در بهبود بازار کار و کاهش نرخ بیکاری دیده شود؛ اما آماری که مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری در تابستان امسال ارائه کرد، نشان از بدتر شدن وضعیت نرخ بیکاری دارد. 3 میلیون و 337 هزار و 415 نفر تابستان امسال موفق به پیدا کردن شغلی نشدند تا به این ترتیب نرخ بیکاری در فصل تابستان به 12.7 درصد برسد.

رشد 5.4 درصدی با افزایش نرخ بیکاری؛ نبض اقتصاد ناموزون می زند

بانک مرکزی به طور غیررسمی نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال را 5.4 درصد اعلام کرده و امید بر این بود که تاثیر این رشد اقتصادی در بهبود بازار کار و کاهش نرخ بیکاری دیده شود؛ اما آماری که مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری در تابستان امسال ارائه کرد، نشان از بدتر شدن وضعیت نرخ بیکاری دارد. 3 میلیون و 337 هزار و 415 نفر تابستان امسال موفق به پیدا کردن شغلی نشدند تا به این ترتیب نرخ بیکاری در فصل تابستان به 12.7 درصد برسد.
رشد 5.4 درصدی با افزایش نرخ بیکاری؛ نبض اقتصاد ناموزون می زند

Related Posts