دعوت دو ومیدانی کار آران و بیدگلی به تیم ملی

دعوت دو ومیدانی کار آران و بیدگلی به تیم ملی
رییس اداره ورزش و جوانان آران و بیدگل از دعوت دختر دو ومیدانی کار این شهرستان به اردوی تیم ملی خبر داد.

دعوت دو ومیدانی کار آران و بیدگلی به تیم ملی

رییس اداره ورزش و جوانان آران و بیدگل از دعوت دختر دو ومیدانی کار این شهرستان به اردوی تیم ملی خبر داد.
دعوت دو ومیدانی کار آران و بیدگلی به تیم ملی

Related Posts