«دختر» میرکریمی دو جایزه اصلی جشنواره فیلم هند را برد

«دختر» میرکریمی دو جایزه اصلی جشنواره فیلم هند را برد
فیلم «دختر» ساخته رضا میرکریمی به عنوان برنده جایزه طاووس طلایی چهل و هفتمین جشنواره فیلم هندی گوآ انتخاب شد.

«دختر» میرکریمی دو جایزه اصلی جشنواره فیلم هند را برد

فیلم «دختر» ساخته رضا میرکریمی به عنوان برنده جایزه طاووس طلایی چهل و هفتمین جشنواره فیلم هندی گوآ انتخاب شد.
«دختر» میرکریمی دو جایزه اصلی جشنواره فیلم هند را برد

Related Posts