حضرتی:دولت خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس را از سر بگیرد

حضرتی:دولت خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس را از سر بگیرد
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:دولت یازدهم باید در چارچوب اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، خصوصی سازی دو باشگاه پرطرفدار پایتخت را در دستور کار قرار دهد.

حضرتی:دولت خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس را از سر بگیرد

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:دولت یازدهم باید در چارچوب اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، خصوصی سازی دو باشگاه پرطرفدار پایتخت را در دستور کار قرار دهد.
حضرتی:دولت خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس را از سر بگیرد

نصب تلگرام فارسی

Related Posts