حرکت‌زیبای ستاره نیمکت‌نشین پرسپولیس

حرکت‌زیبای ستاره نیمکت‌نشین پرسپولیس
رامین رضاییان بازیکن ملی پوش پرسپولیس در بازی امروز تیمش برابر پیکان درحالیکه نیمکت نشین بود، در حرکتی زیبا در سرمای شدید هوا پتوی خود را به یک معلول تقدیم کرد.

حرکت‌زیبای ستاره نیمکت‌نشین پرسپولیس

رامین رضاییان بازیکن ملی پوش پرسپولیس در بازی امروز تیمش برابر پیکان درحالیکه نیمکت نشین بود، در حرکتی زیبا در سرمای شدید هوا پتوی خود را به یک معلول تقدیم کرد.
حرکت‌زیبای ستاره نیمکت‌نشین پرسپولیس

Related Posts