جمع آوری موکب های کربلا

جمع آوری موکب های کربلا
با اتمام مراسم پر شکوه اربعین حسینی، جمع آوری موکب ها در کربلای معلی آغاز شده است.

جمع آوری موکب های کربلا

با اتمام مراسم پر شکوه اربعین حسینی، جمع آوری موکب ها در کربلای معلی آغاز شده است.
جمع آوری موکب های کربلا

Related Posts