توقیف دو دستگاه اتوبوس با بار نوشیدنی های قاچاق در شازند

توقیف دو دستگاه اتوبوس با بار نوشیدنی های قاچاق در شازند
در عملیات پلیس شازند، دو محموله حامل نوشیدنی قاچاق از دو دستگاه اتوبوس کشف شد.

توقیف دو دستگاه اتوبوس با بار نوشیدنی های قاچاق در شازند

در عملیات پلیس شازند، دو محموله حامل نوشیدنی قاچاق از دو دستگاه اتوبوس کشف شد.
توقیف دو دستگاه اتوبوس با بار نوشیدنی های قاچاق در شازند

Related Posts