توصیه‌های نوروزی برای مقابله با جنگل‌خواری و سیزده‌بدر

توصیه‌های نوروزی برای مقابله با جنگل‌خواری و سیزده‌بدر
بیشترین طبیعت‌گردی و سفر به عرصه‌های منابع طبیعی در ایام تعطیلی مانند نوروز و به ویژه روز طبیعت یا همان سیزده‌بدر اتفاق می‌افتد که معاون وزیر جهاد کشاورزی برای حفاظت از منابع طبیعی به مردم توصیه‌ و سامانه تلفن 1504 را برای مقابله با جنگل‌خواری اعلام کرد.

توصیه‌های نوروزی برای مقابله با جنگل‌خواری و سیزده‌بدر

بیشترین طبیعت‌گردی و سفر به عرصه‌های منابع طبیعی در ایام تعطیلی مانند نوروز و به ویژه روز طبیعت یا همان سیزده‌بدر اتفاق می‌افتد که معاون وزیر جهاد کشاورزی برای حفاظت از منابع طبیعی به مردم توصیه‌ و سامانه تلفن 1504 را برای مقابله با جنگل‌خواری اعلام کرد.
توصیه‌های نوروزی برای مقابله با جنگل‌خواری و سیزده‌بدر

فروش بک لینک

Related Posts