تغییر 5ریال سودبه268ریال زیان یک قطعه ساز به علت افزایش حقوق و دستمزد پرسنل

تغییر 5ریال سودبه268ریال زیان یک قطعه ساز به علت افزایش حقوق و دستمزد پرسنل
در این گزارش به ارائه آخرین اطلاعیه های سامانه اطلاع رسانی ناشران بورسی که شامل عملکرد 6 ماهه شرکت ها به همراه پیش بینی سود هر سهم هر شرکت براساس عملکرد 6ماهه و نیز اولین پیش بینی شرکت ها برای سال مالی بعد خودشان پرداخته ایم.

تغییر 5ریال سودبه268ریال زیان یک قطعه ساز به علت افزایش حقوق و دستمزد پرسنل

در این گزارش به ارائه آخرین اطلاعیه های سامانه اطلاع رسانی ناشران بورسی که شامل عملکرد 6 ماهه شرکت ها به همراه پیش بینی سود هر سهم هر شرکت براساس عملکرد 6ماهه و نیز اولین پیش بینی شرکت ها برای سال مالی بعد خودشان پرداخته ایم.
تغییر 5ریال سودبه268ریال زیان یک قطعه ساز به علت افزایش حقوق و دستمزد پرسنل

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *