تعطیلی مدارس رابر

تعطیلی مدارس رابر
رئیس آموزش و پرورش شهرستان رابر در استان کرمان از تعطیلی مدارس دوره اول دبستان و پیش دبستانی ها خبر داد.

تعطیلی مدارس رابر

رئیس آموزش و پرورش شهرستان رابر در استان کرمان از تعطیلی مدارس دوره اول دبستان و پیش دبستانی ها خبر داد.
تعطیلی مدارس رابر

Related Posts