تصادف زنجیره ای اتوبان درمحور کاشان

تصادف زنجیره ای اتوبان درمحور کاشان
رييس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي‌كاشان از وقوع حادثه تصادف زنجیره ای حدود چهار خورو سواری، در محور اتوبان بین دو عوارضی قمصر و فین خبرداد.

تصادف زنجیره ای اتوبان درمحور کاشان

رييس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي‌كاشان از وقوع حادثه تصادف زنجیره ای حدود چهار خورو سواری، در محور اتوبان بین دو عوارضی قمصر و فین خبرداد.
تصادف زنجیره ای اتوبان درمحور کاشان

بک لینک

Related Posts