ترامپ: لاتاری گرین کارت جمع می شود

ترامپ: لاتاری گرین کارت جمع می شود
دونالد ترامپ اعلام کرد اعطای روادید آمریکا از طریق بخت آزمایی (لاتاری) را لغو می کند.

ترامپ: لاتاری گرین کارت جمع می شود

دونالد ترامپ اعلام کرد اعطای روادید آمریکا از طریق بخت آزمایی (لاتاری) را لغو می کند.
ترامپ: لاتاری گرین کارت جمع می شود

Related Posts