ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج

ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج
رئیس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین صبحگاهی در آزاد راه تهران-کرج خبر داد.

ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج

رئیس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین صبحگاهی در آزاد راه تهران-کرج خبر داد.
ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج

Related Posts