تایید رسیدن نیروهای ارتش سوریه به مرز عراق

تایید رسیدن نیروهای ارتش سوریه به مرز عراق
فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه در بیانیه‌ای با تأیید اینکه ارتش و نیروهای متحد سوریه به مرز عراق رسیده‌اند به ائتلاف آمریکایی هشدار داد که ماجراجویی پرهیز کند.

تایید رسیدن نیروهای ارتش سوریه به مرز عراق

فرماندهی کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه در بیانیه‌ای با تأیید اینکه ارتش و نیروهای متحد سوریه به مرز عراق رسیده‌اند به ائتلاف آمریکایی هشدار داد که ماجراجویی پرهیز کند.
تایید رسیدن نیروهای ارتش سوریه به مرز عراق

Related Posts