بهبود فضای کسب وکار و اشتغال زایی با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء

بهبود فضای کسب وکار و اشتغال زایی با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی گفت:پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پروژه “کسب و کار اینترنت اشیاء در کشور” و نیز “طرح ملی اینترنت اشیاء” را به منظور تدوین نقشه راه و ارائه برنامه عملیاتی این فرآیند تهیه کرده است.

بهبود فضای کسب وکار و اشتغال زایی با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی گفت:پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پروژه “کسب و کار اینترنت اشیاء در کشور” و نیز “طرح ملی اینترنت اشیاء” را به منظور تدوین نقشه راه و ارائه برنامه عملیاتی این فرآیند تهیه کرده است.
بهبود فضای کسب وکار و اشتغال زایی با استفاده از فناوری اینترنت اشیاء

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *