برگزاری دومین یادواره شهدای روستای الله آباد

برگزاری دومین یادواره شهدای روستای الله آباد
دومین یادواره شهدای روستای الله آباد باحضور فرمانده ناحیه بسیج امیرالمومنین(ع) و اهالی این روستا برگزار شد.

برگزاری دومین یادواره شهدای روستای الله آباد

دومین یادواره شهدای روستای الله آباد باحضور فرمانده ناحیه بسیج امیرالمومنین(ع) و اهالی این روستا برگزار شد.
برگزاری دومین یادواره شهدای روستای الله آباد

Related Posts