بازی یک بام و دو هوای برخی نمایندگان و هیات رئیسه مجلس با افکار عمومی

بازی یک بام و دو هوای برخی نمایندگان و هیات رئیسه مجلس با افکار عمومی
اگر سخنان وزیر در کمیسیون،محرمانه بوده و فردی سخنان مطرح شده را فاش کرده است، با او همان رفتاری را انجام دهند که با هر فردی دیگری که اسرار محرمانه مملکت را فاش می کند. اگر هم سخنان مطرح شده محرمانه نبوده است،سخنان دقیق و درست مطرح شده در جلسه را برای افکار عمومی،منتشر کنند.

بازی یک بام و دو هوای برخی نمایندگان و هیات رئیسه مجلس با افکار عمومی

اگر سخنان وزیر در کمیسیون،محرمانه بوده و فردی سخنان مطرح شده را فاش کرده است، با او همان رفتاری را انجام دهند که با هر فردی دیگری که اسرار محرمانه مملکت را فاش می کند. اگر هم سخنان مطرح شده محرمانه نبوده است،سخنان دقیق و درست مطرح شده در جلسه را برای افکار عمومی،منتشر کنند.
بازی یک بام و دو هوای برخی نمایندگان و هیات رئیسه مجلس با افکار عمومی

Related Posts

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *