امداد رسانی پلیس راه به 19مصدوم

امداد رسانی پلیس راه به 19مصدوم
سرپرست پلیس راه استان مازندران، از وقوع تصادف زنجیره ای 30 دستگاه خودرو در محوربابل- آمل خبر داد.

امداد رسانی پلیس راه به 19مصدوم

سرپرست پلیس راه استان مازندران، از وقوع تصادف زنجیره ای 30 دستگاه خودرو در محوربابل- آمل خبر داد.
امداد رسانی پلیس راه به 19مصدوم

Related Posts