امدادگران تلاشگر ومسافران گرفتار درجاده های برفی استان یزد

امدادگران تلاشگر ومسافران گرفتار درجاده های برفی استان یزد
نیروهای امدادی هلال احمر استان یزد به 209 مسافر در راه مانده در برف و کولاک کمک های امدادی ارائه کردند.

امدادگران تلاشگر ومسافران گرفتار درجاده های برفی استان یزد

نیروهای امدادی هلال احمر استان یزد به 209 مسافر در راه مانده در برف و کولاک کمک های امدادی ارائه کردند.
امدادگران تلاشگر ومسافران گرفتار درجاده های برفی استان یزد

Related Posts