امدادرسانی به 13 مورد حادثه درکرمان

امدادرسانی به 13 مورد حادثه درکرمان
سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان کرمان گفت :دریک هفته ی گذشته امداد رسانی به 13 مورد حادثه درسطح استان صورت گرفته است

امدادرسانی به 13 مورد حادثه درکرمان

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان کرمان گفت :دریک هفته ی گذشته امداد رسانی به 13 مورد حادثه درسطح استان صورت گرفته است
امدادرسانی به 13 مورد حادثه درکرمان

Related Posts