افت ارزش دلار و 20 ارز دیگر، رشد پوند و یورو بانکی

افت ارزش دلار و 20 ارز دیگر، رشد پوند و یورو بانکی
نرخ گذاری رسمی ارزهای عمده در بانک مرکزی از افت ارزش 21 ارز از جمله دلار آمریکا در برابر ریال حکایت دارد و در مقابل ارزش 13 ارز دیگر از جمله پوند و یورو رشد قابل توجهی داشته است.

افت ارزش دلار و 20 ارز دیگر، رشد پوند و یورو بانکی

نرخ گذاری رسمی ارزهای عمده در بانک مرکزی از افت ارزش 21 ارز از جمله دلار آمریکا در برابر ریال حکایت دارد و در مقابل ارزش 13 ارز دیگر از جمله پوند و یورو رشد قابل توجهی داشته است.
افت ارزش دلار و 20 ارز دیگر، رشد پوند و یورو بانکی

دانلود برنامه ایمو

Related Posts