اظهارات صریح یک کارشناس درباره آموزش منهای پرورش در مدارس/ نظر نمایندگان مجلس درباره صندوق ذخیره فرهنگیان/ ماجرای ورزشگاهی که بعد از بیست سال مثلا افتتاح شد

اظهارات صریح یک کارشناس درباره آموزش منهای پرورش در مدارس/ نظر نمایندگان مجلس درباره صندوق ذخیره فرهنگیان/ ماجرای ورزشگاهی که بعد از بیست سال مثلا افتتاح شد
«ساعت صفر» زمانی است برای شنیدن ناشنیده ها. «ساعت صفر» برای کسانی است که وقت خواندن ندارند، ولی وقت شنیدن دارند و علاقه دارند ناشنیده هایی دیگری همچون: زنانِ بزن بهادر، مردانِ کتک‌خور؛ دوستی دخترو پسر، آری یا خیر؟؛ را بشنوند.

اظهارات صریح یک کارشناس درباره آموزش منهای پرورش در مدارس/ نظر نمایندگان مجلس درباره صندوق ذخیره فرهنگیان/ ماجرای ورزشگاهی که بعد از بیست سال مثلا افتتاح شد

«ساعت صفر» زمانی است برای شنیدن ناشنیده ها. «ساعت صفر» برای کسانی است که وقت خواندن ندارند، ولی وقت شنیدن دارند و علاقه دارند ناشنیده هایی دیگری همچون: زنانِ بزن بهادر، مردانِ کتک‌خور؛ دوستی دخترو پسر، آری یا خیر؟؛ را بشنوند.
اظهارات صریح یک کارشناس درباره آموزش منهای پرورش در مدارس/ نظر نمایندگان مجلس درباره صندوق ذخیره فرهنگیان/ ماجرای ورزشگاهی که بعد از بیست سال مثلا افتتاح شد

Related Posts