اسلحه های تروریست ها و ماموران امنیت در حادثه تروریستی مجلس و حرم امام(ره) چه بود؟

اسلحه های تروریست ها و ماموران امنیت در حادثه تروریستی مجلس و حرم امام(ره) چه بود؟
نکته جالب دیگر در این عملیات، سلاحی بود که در دست یک فرمانده ارشد سپاه مشاهده شد. AKS-۷۴U از جمله سلاح هایی است که برای اولین بار در ایران به صورت رسمی دیده می شود.

اسلحه های تروریست ها و ماموران امنیت در حادثه تروریستی مجلس و حرم امام(ره) چه بود؟

نکته جالب دیگر در این عملیات، سلاحی بود که در دست یک فرمانده ارشد سپاه مشاهده شد. AKS-۷۴U از جمله سلاح هایی است که برای اولین بار در ایران به صورت رسمی دیده می شود.
اسلحه های تروریست ها و ماموران امنیت در حادثه تروریستی مجلس و حرم امام(ره) چه بود؟

Related Posts