اتفاق عجیب برای داور فوتبال پس از سقوط به دره + فیلم

اتفاق عجیب برای داور فوتبال پس از سقوط به دره + فیلم
مجتبی شجاعی داور فوتبال کشورمان که برای قضاوت یک مسابقه راهی گچساران شده بود اتفاقات عجیبی را تجربه کرده است.

اتفاق عجیب برای داور فوتبال پس از سقوط به دره + فیلم

مجتبی شجاعی داور فوتبال کشورمان که برای قضاوت یک مسابقه راهی گچساران شده بود اتفاقات عجیبی را تجربه کرده است.
اتفاق عجیب برای داور فوتبال پس از سقوط به دره + فیلم

Related Posts